Bộ thùng dầu DSG-02-2B2 LW R220V VALVE (60L)
˂
˃

Bộ thùng dầu DSG-02-2B2 LW R220V VALVE (60L)

Model: HGP-F202R

8,060,000đ

Bộ thùng dầu DSG-02-2B2 LW R220V VALVE (60L)  – GIẢI NHIỆT AH 0608T MOTOR 3HP gồm:  motor 3 ngựa , giải nhiệt , bơm 202 hoặc 206; dung tích 60 lít
Bộ thùng dầu DSG-02-2B2 LW R220V VALVE (60L)  – GIẢI NHIỆT AH 0608T MOTOR 3HP gồm:  motor 3 ngựa , giải nhiệt , bơm 202 hoặc 206; dung tích 40 lít

RELATED PRODUCTS

CUSTOMERS ALSO VIEWED